Naujienos

Naujiena 2

02-05-2012

informacija kuriama

Skaityti daugiau

Naujiena 1

02-05-2012

Informacija kuriama

Skaityti daugiau

Patalpų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos

Oro kondicionavimas - tai procesas, leidžiantis kontroliuoti patalpų oro temperatūrą, drėgmę, švarumą ir pasiskirstymą.  

  Patalpų vėdinimas  

Oro kondicionavimo sistemoje gali būti numatyta patalpų vėdinimo funkcija. Oras iš patalpos ištraukiamas į lauką, o į patalpą paduodamas šviežias, kondicionuotas lauko oras. Kai oro kondicionavimas išjungtas, patalpų vėdinimas gali veikti nepriklausomai. Mūsų patalpų vėdinimo sistemos gali būti montuojamos ir savarankiškai, be oro kondicionavimo sistemos.

Šaldymo įrenginiai

Šaldymo įrenginių paskirtis – šilumą

perduoti nuo šiltesnių šaltesniems kūnams, t.y. atšaldyti kūnus (srautą) žemiau aplinkos temperatūros. To

siekiant iš šaldomų kūnų atimama šiluma atiduodama aplinkai.